hiyləbaz

hiyləbaz
ə.f. bax: hiyləgər

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • hiyləbaz — <ər. hiylə və fars. . . . baz> bax hiyləgər. Hiyləbaz adam. – <Qarı:> O işi də mənə tapşır, qızım. Ərin hiyləbazdırsa, mən ondan hiyləbazam. E. Sultanov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nömrəbaz — sif. <lat. numerus və fars. . . . baz> dan. Hiyləgər, fırıldaqçı, kələkbaz. Nömrəbaz adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oyunbaz — is. 1. Gülməli oyunlar çıxarıb başqalarını güldürən adam; hoqqabaz, oyun çıxaran, masqaraçı. Adamlar özlərinə məzəli təlxək, oyunbaz, ya dəli düzəldib əylənir, meydançanı, bazarı yeni gülüşmə götürürdü. S. R.. 2. Keçmişdə ruhanilərin və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kərtənkələ — is. zool. Uzunsov bədənli, uzun quyruqlu, üstü sərt pulcuqlarla örtülü, iki cüt qısa və zəif ayağı olan sürünən heyvan. Orta məktəbin zoologiya kursunda sürünənlər bəhsində kərtənkələ, ilan, tısbağa və timsahlar haqqında qısa məlumat verilir. C.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şeytan — is. <ər.> 1. Dini təsəvvürlərə görə şəri təmsil edən mövhum varlıq; cin, iblis (dini əfsanələrə görə mələklərdən olub, guya Adəm peyğəmbərə səcdə etmədiyinə görə göydən qovulmuş və o zamandan bəri insanları pis yollara çəkməyə çalışan bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nirəngbaz — f. 1) hiyləbaz, fırıldaqçı; 2) tilsimçi, ovsunçu …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bicəngə(nə) — sif. məh. Hiyləbaz, bic. <Dayıoğlu:> Amma elə ki, bicəngə xalaoğlum başladı dayımı yamsılamağa və dayım kimi dodaqlarını tərpətməyə, . . burada, doğrusu, mən də gülməyə başladım. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • böyələkçi — is. məh. Hiyləbaz, araqızışdıran. <Həzrətqulu:> Nə vaxtacan bu Həsən kişi xalqın başına böyələkçi olacaq? Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çoxbilmiş — sif. və is. bax çoxbilən. <Tutubəyim ağa> qızının dayə ilə pıçıldaşdığını görüb: – Yenə o çoxbilmiş qız nə soruşur? – deyə gülümsündü. Ç.. <Şərəfoğlu:> Rüstəm kişi, bu indiki cavanlar özlərini çoxbilmiş z. hesab edirlər. M. İ.. // məc …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fırıldaqçı — is. Fırıldaq işlədən, kələkbaz, hiyləbaz, adamaldadan, haramzadə, aferist. <Firəngiz:> Fırıldaqçılara, . . Muxtar Qaradağlı kimi üzdəniraq mütəxəssis ferma müdirinə aman yoxdur! B. Bayramov. // Sif. mənasında. Fırıldaqçı adam.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”